Pierwsza pomoc najważniejsza

W dniu 14.06.2014r. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu zorganizowali prezentacje, których celem było uświadomienie oglądającym, jak bezcenna może być umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia.

Realizowane były pokazy o tematyce, m.in. resuscytacji krążeniowo- oddechowej z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED), udzielania pierwszej pomocy motocyklistom poprzez umiejętne zdejmowanie kasku, udrażnianie górnych dróg oddechowych, stabilizowanie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Na miejscu można było również zmierzyć ciśnienie, wykonać pomiar glikemii oraz sprawdzić wskaźnik masy ciała (BMI). Zainteresowanie klientów Pasażu było bardzo duże, szczególnie wśród najmłodszych, a promowanie idei niesienia pierwszej pomocy i uświadamiania o potrzebie szkolenia się w tym zakresie sprawiło nam wiele radości.