Szkolenie „Uzależnienia behawioralne”

Dnia 22.06.2015 r. zakończyła się kolejna edycja szkolenia nt. uzależnień behawioralnych w ramach programu: „Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny (KARAN). Szkolenie przeprowadziła p. Joanna Skubiszewska, terapeutka KARAN.

Program szkolenia skierowany był do przede wszystkim do studentów kierunków medycznych oraz związanych z ochroną zdrowia m.in. psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek.

Jego celem było dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu uzależnień behawioralnych oraz praktycznych kompetencji pomocnych w realizacji programów profilaktycznych i pracy z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne.

Całe szkolenie obejmowało 30 godzin dydaktycznych w formie wykładowo – warsztatowej, w trakcie których zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

  • uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, nazewnictwo
  • diagnozowanie – objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy
  • profilaktyka – strategie, metody
  • leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe
  • współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii
  • profilaktyka nawrotów
  • praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych

W szkoleniu wzięli udział studenci oraz nauczyciele naszej Uczelni.

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.