Próba bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy udziale studentów NWSM

Dnia 16 października 2015 roku odbyła się ogólnopolska akcja bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ten sposób Polacy zaangażowali się w Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca. Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że udało się pobić rekord z 2013 roku. W akcji udział wzięło ponad 88 tysięcy osób reprezentujących ponad tysiąc instytucji, w tym szkoły, uczelnie, instytucje rządowe i pozarządowe. Nasza uczelnia, dzięki staraniom samorządu studenckiego, wzięła czynny udział w próbie bicia rekordu, współpracując z Akademią Pierwszej Pomocy we Wrocławiu i Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej. 25 osób prowadziło resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzerwanie przez pół godziny na dziewięciu fantomach.
Akcja koordynowana przez opiekunkę samorządu studenckiego mgr Ewę Garasińską-Pryciak i studenta II roku ratownictwa medycznego NWSM Michała Wiercimoka zakończyła się sukcesem na wielu płaszczyznach. Po pierwsze wnieśliśmy swój wkład w prawdopodobnie udaną próbę bicia rekordu, po drugie część z nas udoskonaliła swoją technikę RKO, po trzecie, dzięki tak wielkiej liczbie osób jednocześnie udzielających pomocy, zwróciliśmy uwagę na sam fakt potrzeby szkolenia i udzielania pomocy zgodnie z założeniami formułowanymi przez prezesa WOŚP, Jerzego Owsiaka. Dane Europejskiej Rady Resuscytacji pokazują bowiem, że gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, sto tysięcy osób rocznie mogłoby zostać uratowanych. Osobom zaangażowanym w nasze działania i bezinteresownie okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

W imieniu Samorządu Studenckiego NWSM
Michał Wiercimok

http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/do_bicia_rekordu_zglosilo_sie_ponad_tysiac_instytucji

res 9

res 3

1536

1530