Kampania „RAKOOBRONA”

Rakoobrona jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną, skierowaną do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-19 lat. Program skupia się na trzech nowotworach: raku płuca, raku szyjki macicy oraz czerniaku skóry. W przypadku ww. nowotworów istnieje skuteczna profilaktyka, a przyczynami zachorowania w przyszłości mogą być nawyki kształtujące się w wieku młodzieńczym.

Do głównych celów kampanii należy uświadomienie społeczeństwu, że dzięki odpowiedniej profilaktyce można zapobiegać rozwojowi wymienionych nowotworów, zachęcenie do regularnych badań oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Kampania realizuje swoje założenia poprzez zajęcia w szkołach, które zgłosiły chęć udziału w programie, warsztaty edukacyjne, organizację wydarzeń prozdrowotnych takich jak np. Letnia Akcja Edukacyjna, która odbywa się na pomorskich plażach. W ramach programu organizowane jest bezpłatne badanie znamion – zarówno podczas akcji plenerowych, jak i w gabinecie RKBN we Wrocławiu.
Realizatorami kampanii “Rakoobrona” są dwie fundacje: Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria.

Rakoobrona w liczbach

❖ Ponad 30 eventów z czarnym namiotem #RKBN.
❖ Ponad 900 zaangażowanych szkół, 200 tys. uczniów oraz 12 tys. nauczycieli.
❖ Blisko 7000 przebadanych osób pod kątem czerniaka (6000 podczas eventów, 1000 w bezpłatnym punkcie badania znamion).
❖ Ponad 7000 wypełnionych ankiet o profilaktyce onkologicznej.
❖ Około 55 zaangażowanych wolontariuszy (w tym studentów uczelni medycznych).
❖ Ponad 10 tys. przejechanych kilometrów w celu zwiększenia świadomości z zakresu profilaktyki onkologicznej.

Więcej o kampanii na www.rakoobrona.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Rakoobrona
Instagram: https://www.instagram.com/rakoobrona