Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział
Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, która odbędzie się w
dniach 18-19 maja 2018 roku.

Podczas Konferencji zaplanowaliśmy część plenarną, obejmującą wystąpienia autorów nadesłanych
referatów oraz prezentacje posterów, poświęconych następującym zagadnieniom:
1. Medyczne, dietetyczne i kosmetyczne postępowanie w chorobach metabolicznych
2. Profilaktyka chorób metabolicznych
3. Medyczne, dietetyczne i kosmetyczne uwarunkowania zdrowia i stylów życia
4. Suplementacja w medycynie, dietetyce i kosmetologii
Jednocześnie informujemy, że w ramach Konferencji odbędzie się :
Konkurs skierowany do studentów kierunku Dietetyka Państwa Uczelni z cyklu: Potencjał Naukowy
Młodych Dietetyków.

Tematem konkursu jest:

Innowacja i kreatywność w edukacji żywieniowej

Szczegółowe wytyczne Konkursu zamieszczone są na stronie Konkurs Dietetyczny
Serdecznie zapraszamy studentów Państwa Uczelni do aktywnego uczestniczenia w konkursie.