Photo Challenge 2017


Konkurs, w którym ​do wygrania jest 5400 € za fotografię, która najlepiej odzwierciedla
walkę kobiet o równouprawnienie.

O co chodzi?
PhotoChallenge 2017​ jest akademickim konkursem, który ma na celu promowanie debaty i
refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa. Stymulowanie zaangażowania uczniów w
projektach wykorzystujących fotografię jako głównej formy ekspresji społecznej, politycznej i
kulturowej. Tegorocznym tematem jest Girl Power.
Codziennie miliony kobiet na całym świecie dążą do wzmocnienia pozycji swojej pozycji, aby
miały równe prawa w społeczeństwie. Nasze wyzwanie ma reprezentować tę walkę za pomocą
fotografii. Jest skierowane do studentów z całej Polski oraz innych krajów. Nadesłane prace
konkursowe zostaną ocenione przez komisję, która weźmie pod uwagę kryteria takie jak:
oryginalność, kreatywność i realizację tematu.
Za zwycięskie zdjęcie do otrzymania jest nagroda pieniężna w wysokości 5400 € (pięć tysięcy
czterysta euro). Zwycięzca otrzyma 2700€ (dwa tysiące siedemset euro), kolejne 2700€ (dwa
tysiące siedemset euro) zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji
pozarządowej.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do PhotoChallenge 2017​ trwają do 30.11.2017 wyłącznie na oficjalnej stronie
konkursu: www.jakandjil.pl/photochallenge2017.
Wszystkie informacje na temat zasad, terminów i nagród PhotoChallenge 2017​ można znaleźć
w regulaminie konkursu.