Wizyta studentów ratownictwa medycznego w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

19 stycznia 2018 r. studenci kierunku Ratownictwo medyczne wraz z Panią Prodziekan Jolantą Pułą i wykładowcami rat. med. Matuszem Mazurkiem i dr Jackiem Kleszczyńskim zwiedzali Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Dzięki przychylności władz ośrodka grupa miała okazję zapoznać się z jego historią i osiągnięciami, a przede wszystkim nowoczesnym modelem szkolenia w zakresie medycyny pola walki. Podczas wizyty pracownicy WCKMED prezentowali sprzęt wykorzystywany w ratownictwie taktycznym stanowiący wyposażenie m. in. trauma room z odwzorowaniem warunków panujących podczas misji wojskowych. Studenci odwiedzili także halę, w której możliwe jest odtworzenie warunków pola walki. Wyjazd stanowił okazję do pogłębienia wiedzy zdobywanej podczas realizowanych w NWSM zajęć z medycyny pola walki i medycznych czynności ratunkowych oraz integracji. Pragniemy serdecznie podziękować władzom oraz pracownikom WCKMED, a zwłaszcza Panu Porucznikowi Przemysławowi Osińskiemu za życzliwość i zaangażowanie w prezentację współczesnych osiągnięć medycyny pola walki.