UWAGA – Kolejna możliwość SZCZEPIEŃ – zgłoszenia do 15.04.2021 g. 15:00

W związku z pojawieniem się możliwości szczepień, prosimy studentów, którzy jeszcze nie korzystali, lub których system z innych powodów wcześniej nie zakwalifikował, o wysyłanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, nr tel. meil) do STAROSTÓW GRUP lub bezpośrednio na meila dziekanatu w celu sporządzenia list. STAROSTÓW prosimy o wysyłanie sporządzonych na tej podstawie list na adres meilowy dziekanatu. Ostateczny termin składania danych mija 15.04.2021 o godzinie 15:00. dziekanat@nwsm.pl