Rekrutacja do Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

Uwaga! Już 19 XI 2022r. odbędzie się rekrutacja do Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu
Grupa składa się w większości z ludzi pracujących na co dzień w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jednak druga jej część to ratownicy KPP, którzy są studentami, inżynierami czy menedżerami. Grupa jest organizacją non profit, a służba ma charakter w pełni ochotniczy. Naszymi zadaniami są:
– działania poszukiwawczo-ratownicze we współpracy z Policją i Państwową Strażą Pożarną
– długotrwałe działania ratownicze (katastrofy i kryzysy z nimi związane, m.in. wojna na Ukrainie)
– zabezpieczenia medyczne imprez masowych
– pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego
– wsparcie Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego

https://grm.wroclaw.pck.pl/nabor-do-grm-pck-wroclaw/