NABÓR na Studia Podyplomowe

Dziekanat Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej ogłasza nabór na Studia Podyplomowe
od semestru letniego:

1. Kosmetologia Stosowana – studia dwusemestralne.
2. Podologia studia – dwusemestralne.
3. Dietetyka w zdrowiu i chorobie- studia dwusemestralne – studia na odległość (on line) lub niestacjonarna (na terenie uczelni)

Zapisy prowadzone są telefonicznie do 15 lutego 2023r.
Telefon: 71 321 11 54 oraz 71 322 15 48
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy 15 kandydatów na dany kierunek.