Author Archives: Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

18 wrz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

                                               Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.   Warunki ogólne: Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów

Zobacz więcej
26 cze

REKRUTACJA 2020/2021 UWAGA!

OD DNIA 01 LIPCA 2020R. NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W SIEDZIBIE UCZELNI PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 69. (SALA 02 – PARTER) OSOBA REKRUTUJĄCA SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓW PROSZONA JEST O OSOBISTE DOSTARCZENIE PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW: – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ I ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH (ORYGINAŁ

Zobacz więcej
22 cze

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI, REALIZACJI ZAJĘĆ, EGZAMINÓW W NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIUZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 I. Zasady uczestniczenia studentów w zajęciach, egzaminach 1. Zgłoszenie się na zajęcia dopuszczone jest tylko w dobrym stanie zdrowia (w przypadku stwierdzenia podczas zajęć/ egzaminu objawów choroby student obowiązany jest poinformować

Zobacz więcej
12 maj

REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA ! CHWILOWO W CELU ZAREJESTROWANIA SWOJEJ KANDYDATURY NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓWNIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU NALEŻY: – PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY dziekanat@nwsm.pl DANE: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘWYBRANEGO KIERUNKU, TRYB STUDIÓW (STACJONARNY/NIESTACJONARNY), NUMER PESEL– WYKONAĆ PRZELEW OPŁATY REKRUTACYJNEJ W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ, BĘDĄCEJ GWARANCJĄ MIEJSCA.NUMER KONTA DO WPŁAT: 79 1090 2398 0000 0001 0758

Zobacz więcej
18 mar

APEL Prezydenta Wrocławia do Studentów

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Wrocławia! Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

Zobacz więcej
10 mar

KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z epidemią koronawirusa, decyzją Rektora NWSM, zajęcia na Uczelni zostają zawieszone od dnia 11 marca 2020r do odwołania.Tematyka i treści przewidziane do opanowania zostaną przekazane przez prowadzących drogą elektroniczną. RektorAleksander Koll

Zobacz więcej
05 mar

KOMUNIKAT w sprawie koronawirusa:

Szanowni Państwo W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa, powołując się na zalecenia GIS oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przypominam, że: 1. Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowań (Włochy, Chiny, Korea Południowa), stanowczo zalecane jest ograniczenie aktywności społecznej przez okres 14 dni oraz stały monitoring stanu zdrowia. 2.

Zobacz więcej
27 lut

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla uczelni wyższych w związku z potencjalnym ryzykiem pojawienia się KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2) w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla uczelni wyższych w związku z potencjalnym ryzykiem pojawienia się koronawirusa (SARS-CoV-2) w Polsce.  Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna na bieżąco analizuje i wdraża zalecenia GIS . GIS podaje, iż aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem

Zobacz więcej