Ankieta dla absolwenta

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna powstała w 2006r. roku. Pierwsi absolwenci kierunku Kosmetologii opuścili uczelnię w roku akademickim 2008/2009 roku., na kierunku Ratownictwo medyczne w roku akademickim 2010/2011 Dotychczas tytuł licencjata uzyskało 380 absolwentów. W roku akademickim 2011/2012 został uruchomiony nowy kierunek Dietetyka.

Uczelnia jest zainteresowana losem swoich absolwentów dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie.

Zebrany w ten sposób materiał poddany zostanie analizie, a wyniki posłużą do ewentualnej modyfikacji planów studiów tak abyśmy mogli w przyszłych kształcić efektywniej, a wiedza uzyskana podczas studiów mogła być w pełni wykorzystywana w pracy zawodowej.
Celem ankiety jest także określenie jak przebiega kariera zawodowa absolwentów uczelni oraz, czy studia w naszej uczelni spełniły oczekiwania osób studiujących.