Organizacja roku/Plany zajęć

 • Kosmetologia
 • Kosmetologia (studia niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne
 • Dietetyka
 • Dietetyka (studia niestacjonarne)
 • Elektroradiologia
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo (studia stacjonarne WEEKENDOWE)
 • Pielęgniarstwo (studia niestacjonarne)
 • Podyplomowe: Podologia
 • Podyplomowe: Dietetyka i Kosmetologia
 • Terminarz TYGODNIOWY dla studiów STACJONARNYCH
 • Terminarz ZJAZDÓW 2017-2018

 • Kosmetologia
 • Kosmetologia Stacjonarna
 • Ratownictwo Medyczne
 • Dietetyka
 • Dietetyka Stacjonarna
 • Elektroradiologia
 • Pielęgniarstwo Pomostowe TOK A, B, C
 • Pielęgniarstwo Stacjonarne Rok I-II-III Semestry 2-4-6
 • Pielęgniarstwo Stacjonarne-Wieczorowe

 • Podologia
 • Kosmetologia stosowana
 • Dietetyka w zdrowiu i w chorobie