Samorząd Studencki

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego NWSM wchodzą w skład ogólnopolskiej organizacji reprezentującej samorządy studenckie. Poza działalnością statutową tj. działalnością w zakresie spraw socjalno-bytowych i  kulturalnych studentów, działalnością doradczą i opiniotwórczą, samorząd studencki podejmuje szereg działań na rzecz promocji edukacji i szkolnictwa wyższego.

Ponadto samorząd angażuje się w szereg akcji o charakterze lokalnym  – takich jak m.in. współorganizowanie warsztatów mających na celu aktywizację zawodową bezrobotnych Wrocławian, przygotowywanie i wygłaszanie prelekcji o tematyce związanej ze zdrowiem i dbałością o urodę. W najbliższym czasie (od marca 2011r.) planowane jest również włączenie się samorządu NWSM w działalność wolontaryjną.

Wybrane dotychczasowe działania Samorządu Studenckiego NWSM:

  • 26 III 2010 – udział Samorządu Studenckiego NWSK w obchodach Narodowego Dnia Życia
  • 1 V 2010 –  udział Samorządu Studenckiego w Wielkiej Majówce na Partynicach
  • 22 X 2010 – przygotowanie warsztatów „Jak Cię widzą tak Cię piszą”
  • 5 XI 2010 – przeprowadzenie warsztatów z zakresu pielęgnacji dłoni i paznokci
  • 8-12 XI 2010 – przeprowadzenie wyborów do Samorządu Studenckiego 2010/2011.

 

Najbliższe akcje współorganizowane przez Samorząd Studencki NWSM:

  • 18 marca 2011 – przygotowanie konferencji poświęconej działalności wolontaryjnej (w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia).

 

Wszystkich studentów zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy.