Samorząd Studencki

Kontakt
Akcje i imprezy
Działalność

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego NWSM wchodzą w skład ogólnopolskiej organizacji reprezentującej samorządy studenckie. Poza działalnością statutową tj. działalnością w zakresie spraw socjalno-bytowych i  kulturalnych studentów, działalnością doradczą i opiniotwórczą, samorząd studencki podejmuje szereg działań na rzecz promocji edukacji i szkolnictwa wyższego.

Ponadto samorząd angażuje się w szereg akcji o charakterze lokalnym  – takich jak m.in. współorganizowanie warsztatów mających na celu aktywizację zawodową
bezrobotnych Wrocławian, przygotowywanie i wygłaszanie prelekcji o tematyce związanej z promocją zdrowia, organizacja warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia.

Wybrane dotychczasowe działania Samorządu Studenckiego NWSM:

 • dwukrotny udział w Akcji Nie bądź sknera kup pampera –luty 2018 i luty 2017 r.
 • organizacja przedświątecznej zbiórki żywności – XII 2017 i XII 2016
 • zbiórka nakrętek dla Hospicjum – w roku akademickim 2017/2018. Akcja kontynuowana będzie również w roku akademickim 2018/2019.
 • wprowadzenie zmian w Kodeksie Etyki Studentów
 • szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych organizowane przez Stowarzyszenie KARAN – grudzień 2016, kwiecień 2016, maj- czerwiec 2015
 • zaopiniowanie proponowanego programu studiów II stopnia – maj 2016
 • udział we Wrocławskich Dniach Rodzinnych – pokazy i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty z zakresu pomiary ciśnienia, pokazy i warsztaty z zakresu pielęgnacji dłoni – maj 2016
 • zgłoszenie uwag do opracowywanego Regulaminu biblioteki– marzec 2016
 • udział w akcji organizowanej przez Erasmus Student Network Uniwersytet POrzyrodniczy Fundacja Ludzie, Ludziom, Ludzikom – malowanie parteru przychodni Kliniki Chirurgii Ogólnej i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu – marzec 2016
 • organizacja wykładu otwartego w ramach Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach – „Bakterie, czy antybiotyki – kto wygra wyścig zbrojeń” – na zaproszenie wykład wygłosiła p. dr Aleksandra Pawlak
 • organizacja na terenie Uczelni próby bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
 • organizacja przez studentów NWSM pokazów, prelekcji i warsztatów w ramach mini targów edukacyjnych w LO nr 11 – marzec 2015
 • organizacja zbiórki na rzecz wybranej rodziny w ramach akcji Świąteczna Paczka – XI – XII 2014
 • organizacja na terenie Uczelni rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego (fundacja DKMS) – XI 2014
 • organizacja zbiórki krwi „Komarzyca” wśród studentów NWSM – 2012r.
 • organizacja obchodów Narodowego Dnia Życia
 • przygotowanie warsztatów „Jak Cię widzą tak Cię piszą” skierowanych do bezrobotnych Wrocławianek – 2010r

 

 

Wszystkich studentów zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy.