Działalność

– 26 III 2010 – udział Samorządu Studenckiego NWSK w obchodach Narodowego Dnia Życia:
26 marca 2010 roku w siedzibie Niepublicznej Wyższej Szkoły Kosmetycznej przy ul. Nowowiejskiej 69 we Wrocławiu odbyła się uroczysta inauguracja Narodowego Dnia Życia. Myślą przewodnią imprezy przygotowanej przez Uczelnię oraz Wrocławskie Centrum Seniora była „Solidarność międzypokoleniowa – dbałość o ciało dbałość o umysł”. W ramach spotkania Wrocławianie mogli wziąć udział w szeregu prelekcji na temat zdrowego odżywiania, sportu i aktywności fizycznej w wieku dojrzałym oraz wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z różnych dziedzin. Studentki III roku kosmetologii: Katarzyna Żurowska oraz Kinga Mikuła pod kierunkiem mgr Ewy Garasińskiej z NWSM omówiły domowe i gabinetowe sposoby pielęgnacji cery w wieku dojrzały, udzielały porad z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała, doradzały w zakresie doboru kosmetyków. W trakcie obchodów Narodowego Dnia życia seniorzy skorzystać mogli również z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez Słuchaczki Policealnego Studium Kosmetycznego pod kierunkiem mgr Joanny Szulgenii-Próchniak z NWSK. Nad całością imprezy czuwały władze Niepublicznej Wyższej Szkoły Kosmetycznej: rektor – prof. dr hab. Aleksander Koll, prezydent – inż. Andrzej Żywirski, dziekan – dr Grażyna Mach oraz dyrektor Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego – mgr Krystyna Ligęza.

– 1 V 2010 – czynny udział Samorządu Studenckiego w Wielkiej Majówce na Partynicach:
Studentki NWSM wraz ze Słuchaczkami Kosmetycznego Studium Policealnego nr 1 we Wrocławiu pod opieką mgr Ewy Garasińskiej i mgr Joanny Szulgenii-Próchniak reprezentowały Uczelnię podczas Wielkiej Majówki organizowanej na Partynicach. W ramach akcji Studentki oferowały profesjonalne porady kosmetyczne, wykonywały bezpłatne zabiegi manicure oraz udzielały informacji na temat kształcenia kosmetologów w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej.

– V/ VI 2010 – udział opiekunów Samorządu Studenckiego NWSM w projekcie dotyczącym budowania sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej.
W maju i czerwcu 2010 roku opiekunowie Samorządu Studenckiego NWSM – mgr Ewa Garasińska (kosmetologia) i mgr Aleksandra Błaszczyk (ratownictwo medyczne) uczestniczyły w zorganizowanym przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” projekcie „Sieci współpracy na rzecz orientacji i edukacji zawodowej” ( w ramach programu VetPro Leonardo DaVinci). Właściwa część projektu odbyła się w Haale w Niemczech (13-18 VI 2010). Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak m.in.: pierwsze kształcenie zawodowe, formy pomocy dla przedsiębiorstw tworzących miejsca kształcenia zawodowego, sposoby dokształcania osób biorących udział w kształceniu zawodowym, sposoby wspierania dopasowywania szkolnictwa do regionalnego rynku pracy, działania na rzecz rozwoju standardów na wszystkich płaszczyznach kształcenia, poprawa jakości kształcenia zawodowego, nabywanie kompetencji zawodowych poza granicami kraju, formy pomocy państwa dla młodzieży i osób bezrobotnych. Wyjazd poprzedziła seria spotkań dotyczących systemu kształcenia zawodowego poza granicami kraju, przygotowania językowego i międzykulturowego.

– 22 X 2010 – przygotowanie warsztatów „Jak Cię widzą tak Cię piszą”
W ramach działań Samorządu Studenckiego Studentki NWSM zorganizowały warsztaty przybliżające tematykę poprawy własnego wizerunku z wykorzystaniem prostych zabiegów kosmetycznych. Warsztaty były jednym z elementów projektu „jak Cię widzą – tak Cię piszą” zainicjowanego przez P. Magdalenę Fogt, Alicję Niedbałę, Miłkę Iwańską we współpracy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Niepubliczną Wyższą Szkołą Medyczną we Wrocławiu, Infopunktem Nadodrze i salonem fryzjerskim Innowacja. Warsztaty skierowane były do mieszkanek Wrocławia i miały pomóc im w aktywizacji zawodowej i ponownym wejściu na rynek pracy.
W ramach warsztatów studentki wygłosiły odczyt na temat właściwej pielęgnacji cery oraz zademonstrowały w jaki sposób proste zabiegi kosmetyczne – takie jak depilacja, henna, czy makijaż wpływają na poprawę wizerunku. Program warsztatów obejmował naukę określania typów cery i doboru właściwych kosmetyków pielęgnacyjnych, przybliżenie zasad codziennej pielęgnacji skóry, zasad analizy kolorystycznej oraz naukę wykonywania makijażu codziennego. Część praktyczna warsztatów obejmowała pokaz wykonywania henny, depilacji wargi górnej oraz pokaz makijaży.
Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną reprezentowały studentki: P. Natalia Balińska, P. Emilia Giza, P. Alicja Gruszczyńska, P. Aleksandra Hącia, P. Anita Sicińska oraz opiekun samorządu studenckiego – mgr Ewa Garasińska
– 5 XI 2010 – przeprowadzenie warsztatów z zakresu pielęgnacji dłoni i paznokci
5 XI 2010 roku w siedzibie Infopunktu Nadodrze odbyła się kolejna część warsztatów w ramach projektu „Jak Cię widzą – tak Cię piszą”. Studentki NWSM przedstawiły zaangażowanym w projekt mieszkankom Wrocławia zasady pielęgnacji dłoni i paznokci, omówiły najczęstsze choroby i defekty skóry dłoni, stóp i płytki paznokciowej, omówiły zasady profilaktyki i nowe metody leczenia typowych zmian skórnych. Podczas części praktycznej szkolenia studentki wykonały bezpłatne zabiegi z zakresu pielęgnacji i upiększania dłoni i paznokci, doradzały w kwestii doboru kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjnych, udzielały porad z zakresu szeroko pojętej kosmetyki i kosmetologii.
Samorząd Studencki NWSM reprezentowały studentki II i III roku kosmetologii: Agnieszka Fennig, Magdalena Subocz, Katarzyna Włostowska, Natalia Balińska, Aleksandra Hącia oraz opiekun samorządu studenckiego mgr Ewa Garasińska

– 8-12 XI 2010 – przeprowadzenie wyborów do Samorządu Studenckiego 2010/2011.
W wyniku wyborów nowymi członkami samorządu studenckiego zostali: Klimczak Katarzyna (II rok kosmetologii), Kozłowska Magdalena (III rok kosmetologii), Zielińska Joanna (III rok kosmetologii), Bartczak Borys (I rok ratownictwa Medycznego), Świderski Maciej (II rok ratownictwa Medycznego), Wierciuch–Szpiegowska Katarzyna (I rok ratownictwa Medycznego), Zyzańska Maria (III rok Ratownictwa medycznego).
Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza złożona ze starostów poszczególnych grup oraz opiekunowie samorządu studenckiego: mgr Ewa Garasińska i mgr Aleksandra Błaszczyk