Category Archives: Dla studenta

18 wrz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

                                               Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.   Warunki ogólne: Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów

Zobacz więcej
27 lip

Stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu

Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w  Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu zaprasza kadrę uczelni oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i studentów kierunków ratownictwo Medyczne (zajęcia w grupach mieszanych) do udziału w projekcie p.n. Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Niepublicznej

Zobacz więcej
26 cze

REKRUTACJA 2020/2021 UWAGA!

OD DNIA 01 LIPCA 2020R. NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W SIEDZIBIE UCZELNI PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 69. (SALA 02 – PARTER) OSOBA REKRUTUJĄCA SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓW PROSZONA JEST O OSOBISTE DOSTARCZENIE PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW: – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ I ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH (ORYGINAŁ

Zobacz więcej
22 cze

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI, REALIZACJI ZAJĘĆ, EGZAMINÓW W NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIUZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 I. Zasady uczestniczenia studentów w zajęciach, egzaminach 1. Zgłoszenie się na zajęcia dopuszczone jest tylko w dobrym stanie zdrowia (w przypadku stwierdzenia podczas zajęć/ egzaminu objawów choroby student obowiązany jest poinformować

Zobacz więcej
12 maj

REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA ! CHWILOWO W CELU ZAREJESTROWANIA SWOJEJ KANDYDATURY NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓWNIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU NALEŻY: – PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY dziekanat@nwsm.pl DANE: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘWYBRANEGO KIERUNKU, TRYB STUDIÓW (STACJONARNY/NIESTACJONARNY), NUMER PESEL– WYKONAĆ PRZELEW OPŁATY REKRUTACYJNEJ W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ, BĘDĄCEJ GWARANCJĄ MIEJSCA.NUMER KONTA DO WPŁAT: 79 1090 2398 0000 0001 0758

Zobacz więcej
18 mar

APEL Prezydenta Wrocławia do Studentów

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Wrocławia! Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

Zobacz więcej
10 mar

KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z epidemią koronawirusa, decyzją Rektora NWSM, zajęcia na Uczelni zostają zawieszone od dnia 11 marca 2020r do odwołania.Tematyka i treści przewidziane do opanowania zostaną przekazane przez prowadzących drogą elektroniczną. RektorAleksander Koll

Zobacz więcej
05 mar

KOMUNIKAT w sprawie koronawirusa:

Szanowni Państwo W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa, powołując się na zalecenia GIS oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przypominam, że: 1. Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowań (Włochy, Chiny, Korea Południowa), stanowczo zalecane jest ograniczenie aktywności społecznej przez okres 14 dni oraz stały monitoring stanu zdrowia. 2.

Zobacz więcej