Dietetyka I stopnia

Uwaga studenci kierunku Dietetyka – nowy rachunek bankowy: 92 1020 5242 0000 2502 0273 9977

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Dietetyka

W ostatnim czasie zawód Dietetyk cieszy się ogromnym zainteresowaniem z powodu epidemii chorób dietozależnych, m.in. cukrzycy czy otyłości, ale również ze względu na możliwość niezależności zawodowej.

Kierunek Dietetyka to 3-letnie studia licencjackie przygotowujące do pracy z pacjentem w poradniach dietetycznych, zakładach opieki zdrowotnej (sanatoria, szpitale, DPS-y), żłobkach, przedszkolach oraz w cateringu, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcji sanitarnej, restauracjach dietetycznych oraz organizacjach konsumenckich i komercyjnych placówkach sportowych, rekreacyjnych i SPA. Istotą w wyborze tego kierunku w NWSM jest fakt, że wykształcenie zdobywane jest na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia w uczelni medycznej. Plan studiów obejmuje przedmioty kliniczne, m.in.:

Kliniczny zarys chorób,
Żywienie kliniczne dorosłych,
Żywienie kliniczne dzieci,
Żywienie w chorobach nerek,
Żywienie w diabetologii,
Żywienie w opiece paliatywnej i długoterminowej,
Dietetyka pediatryczna,
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej.

Studenci uczą się w multimedialnych salach wykładowych, laboratorium chemicznym, pracowni technologii żywności, pracowni komputerowej. Grono nauczycieli akademickich tworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu dietetyki, technologii żywności oraz lekarze. Absolwenci, otrzymując tytuł licencjata dietetyki, przygotowani są do: sporządzania diet w leczeniu różnych chorób, w tym zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, oceny stanu odżywienia, leczenia niedożywienia, poradnictwa dietetycznego, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup społecznych, prowadzenia edukacji żywieniowej.Plany kształcenia na kierunku Dietetyka w NWSM przewidują realizację ponad 3500 godzin dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów) w tym 960 godzin praktyk zawodowych realizowanych w: poradniach dietetycznych, szpitalach, poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, DPS-ach i zakładach przygotowujących żywność.

Studia kończą się Egzaminem Dyplomowym w formie pisemnej i praktycznej.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.


Program studiów – przedmioty w grupach

Grupa treści podstawowych

 1. Anatomia człowieka
 2. Fizjologia człowieka
 3. Patofizjologia
 4. Biochemia ogólna i żywności
 5. Mikrobiologia ogólna i żywności
 6. Genetyka
 7. Chemia ogólna i nieorganiczna
 8. Chemia organiczna
 9. Kliniczny zarys chorób
 10. Towaroznawstwo
 11. Organizacja pracy w zakładach żywienia
 12. Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii

[/column]