Dietetyka I stopnia

Uwaga studenci kierunku Dietetyka – nowy rachunek bankowy: 92 1020 5242 0000 2502 0273 9977

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Dietetyka

W ostatnim czasie ten zawód cieszy się dużym zainteresowaniem z powodu epidemii otyłości. 3-letnie studia licencjackie przygotowują do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej (żłobki, przedszkola, sanatoria, szpitale, DPS-y), w cateringu, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcji sanitarnej, restauracjach dietetycznych, poradnictwie dietetycznym, organizacjach konsumenckich i komercyjnych placówkach sportowych, rekreacyjnych i SPA.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata dietetyki i są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup społecznych, do sporządzania diety w leczeniu różnych chorób, sporządzania diet zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, oceny stanu odżywienia, leczenia niedożywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej i poradnictwa dietetycznego.

Praktyki zawodowe prowadzone są: w poradniach dietetycznych, w szpitalu dziecięcym, w szpitalu dla dorosłych, w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w DPS-ach i w zakładach przygotowujących żywność.

Praktyki zawodowe realizowane są w liczbie 960 godzin.

Wśród przedmiotów szczególnie interesujące są: doustna suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie w różnych zespołach metabolicznych, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, toksykologia i bezpieczeństwo żywności oraz konserwanty i barwniki w żywności.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.

Studia przygotowują do studiów drugiego stopnia, na których istnieje możliwość zrobienia specjalizacji z poradnictwa dietetycznego lub cateringu.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.


Program studiów – przedmioty w grupach