Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Pięlegniarstwo pomostowe

Z analizy rynku racy i przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Obserwuje się również duże zainteresowanie kształceniem w ogólnie rozumianych zawodach medycznych w tym pielęgniarstwie oraz na studia uzupełniające dla pracujących pielęgniarek, absolwentów szkół pielęgniarskich.

Wychodząc niejako naprzeciw tym potrzebom Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 69 oferuje studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo jako zawód jest dość młodą dyscypliną naukową, ale sama idea pielęgnowania i czynności pielęgnacyjne znane są od wieków, a osoby opiekujące się drugim człowiekiem zawsze cieszyły się dużym uznaniem społecznym. Pielęgniarstwo jest zawodem odpowiedzialnym, stawiającym osobom wykonującym go wysokie wymagania, ale dającym dużo satysfakcji i kształtującym osobowość.
Pielęgniarstwo jest nauką i sztuką, wysoko społecznie punktowana w hierarchii zawodów.

Uczelnia nasza stwarza dobre warunki do nauki i do własnego rozwoju. Przyjdź, mamy szeroko otwarte drzwi Szkoły i serce.


Dodaj komentarz