Dietetyka

Uwaga studenci kierunku Dietetyka – nowy rachunek bankowy: 92 1020 5242 0000 2502 0273 9977

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Dietetyka w zdrowiu i chorobie

Studia podyplomowe „Dietetyka w zdrowiu i w chorobie” organizowane są przez kierunek studiów Dietetyka na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inżyniera, magistra) oraz licencjackich zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem dietetycznym, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz poznaniem przedmiotów o tej tematyce.  Studenci zapoznają się ze sposobami żywienia w rożnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych. Nasze zdrowie zależy od pożywienia i właściwego odżywiania.

Zajęcia w formie wykładów,  ćwiczeń i seminariów oraz praktyki  w poradni żywieniowej i zakładach żywienia zbiorowego prowadzone przez specjalistów z zakresu zaburzeń odżywiania i ich naprawy odpowiednim, indywidualnie dobranym postępowaniem dietetycznym stanowią źródło poznania ogromnej wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dietozależnymi.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 570 godzin, w tym 45 godzin praktyki.
Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.


Program studiów – przedmioty w grupach


Dodaj komentarz