Menadżer usług i produktu w obszarze zdrowia (moduł farmaceutyczny lub kosmetyczny)

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Menadżer usług i produktu w obszarze zdrowia (moduł farmaceutyczny lub kosmetyczny)

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w obszarze zdrowia przeznaczone są dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i nauk o zdrowiu, jak również absolwentów innych kierunków studiów zawodowo zajmujących się działalnością usługową, poradnictwem, profilaktyką, promocją zdrowia, handlem produktami kosmetycznymi, medycznymi i farmaceutycznymi lub suplementami diety.

W zależności od zainteresowań Słuchacze wybierają jeden z dwóch modułów: farmaceutyczno-dietetyczny lub kosmetologiczno-podologiczny. Oba moduły dają rzetelne przygotowanie z zakresu marketingu, zarządzania oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Absolwent modułu farmaceutyczno-dietetycznego jest przygotowany m.in. do podjęcia pracy w dziale marketingu firm farmaceutycznych, w charakterze przedstawiciela farmaceutycznego, menadżera niepublicznych poradni dietetycznych, menadżera firm cateringowych, restauracji, ośrodków żywienia zbiorowego, czy np. w charakterze dystrybutora produktów farmaceutycznych i suplementów diety.

Moduł kosmetologiczno-podologiczny przygotowuje do zarządzania salonami kosmetycznymi, instytutami podologicznymi, ośrodkami SPA i wellnes, ośrodkami odnowy biologicznej i innymi placówkami z obszaru beauty, jak również do podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela kosmetycznego, dystrybutora aparatury kosmetyczno-podologiczej, pełnienia funkcji dyrektora ds. marketingu m.in. w firmach związanych z branżą kosmetyczną.

Bogaty, obejmujący ponad 500 godzin, program nauczania ma na celu przygotowanie profesjonalnych kadr zarządzających placówkami związanymi z usługami zdrowotnymi, pielęgnacyjnymi i upiększającymi oraz uaktualnienie wiedzy i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników działów marketingu oraz przedstawicieli handlowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.


Program studiów – Wykaz Przedmiotów