Kosmetologia – STUDIA I-STOPNIA- UZUPEŁNIAJĄCE DLA TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kosmetologia – STUDIA I-STOPNIA- UZUPEŁNIAJĄCE DLA TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Studia skierowane są dla absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł Technika Usług Kosmetycznych i chcą uzupełnić wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a przy okazji zdobywając tytuł licencjata Kosmetologii.
Tytuł licencjata Kosmetologii uzyskuje się po 3 semestralnych (1,5 roku) studiach w systemie niestacjonarnym.
Warunki przystąpienia do nauki na studiach uzupełniających – kierunek Kosmetologia:
posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości
posiadanie świadectwa ukończenia policealnego studium kosmetycznego i uzyskanie tytułu technika usług kosmetycznych
udokumentowanie pięcioletniego stażu pracy w zawodzie kosmetyczki poprzez przedstawienie w procesie rekrutacji:
– umowy o pracę lub
– umowy zlecenie
– potwierdzenia stażu
– zaświadczenia o prowadzonej działalności – wyciąg CEIDG
przystąpienie i zdanie egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowanych w programie studiów w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej w ramach poniższych przedmiotów:
Kosmetologia pielęgnacyjna (zakres materiału w załączniku)
Kosmetologia upiększająca (zakres materiału w załączniku)
Kosmetologia (zakres I roku studiów- w załączniku)
Anatomia (zakres materiału w załączniku)

Studia uzupełniające kończą się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów ujętych w planie kształcenia dla kierunku Kosmetologia. Wybrane przedmioty zalicza się przed podjęciem studiów w drodze egzaminów potwierdzających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.
Ponadto Komisja programowa, składająca się z nauczycieli akademickich NWSM, zweryfikuje treści kształcenia z zakresu przedmiotów:
Pedagogika 1 ECTS
Psychologia z etyką 1 ECTS
Elementy ekonomii i marketingu 2 ECTS
Komunikacja niewerbalna z autoprezentacją 3 ECTS
Elementy prawa i ochrona dóbr intelektualnych 1 ECTS
Higiena i prewencja zakażeń 1 ECTS
Doraźna pomoc przedmedyczna 1 ECTS
Wizaż i kreowanie wizerunku/Makijaż okolicznościowy/Makijaż kamuflujący/Charakteryzacja-wizaż 4,5 ECTS
Stylizacja paznokci 1,5 ECTS
Dietetyka w kosmetologii 1,5 ECTS
Język angielski-I semestr 3 ECTS

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie analizy efektów kształcenia dla kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.
Dyplom ukończenia studiów uzupełniających uprawnia do podjęcia studiów magisterskich.

Egzaminy potwierdzające efekty uczenia się są odpłatne.

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym- zjazdy co dwa tygodnie:
sobota/niedziela/poniedziałek. W toku studiów realizowane jest 2217 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Podczas ćwiczeń z kosmetologii pielęgnacyjnej studenci korzystają m.in z urządzeń do: oksybrazji, radiofrekwencji, mezoterapii bezigłowej, lipolizy kawitacyjnej, in. Zabiegi wykonywane są w oparciu o produkty najbardziej znanych polskich i światowych marek kosmetycznych: Klapp, Clarena, Bielenda, Jadwiga, Apis. 200 godzin Praktyk zawodowych studenci odbywają w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA.W toku studiów Studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu podstaw laseroterapii oraz w ramach jednej ze Specjalności: Kosmetologia lecznicza lub Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki. Uczą się m.in. złuszczań ziołowych, złuszczania TCA, podstaw dermatoskopii, suplementacji diety, leków OTC, elektorkoagulacji, mikronakłuć oraz zagadnień z zakresu pielęgnacji skóry w wybranych stanach chorobowych m.in. AZS, trądziku różowatym.
Studenci mają również możliwość zapoznania się z nowościami na rynku kosmetologii podczas szkoleń, warsztatów i prezentacji prowadzonych przez zaproszone do uczelni firmy zewnętrzne.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę dydaktyczną, a nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach: kosmetycznej, fizykoterapii i masażu, chemicznej, informatycznej.

Rekrutuj na ten kierunek!

Program studiów – przedmioty w grupach