Kursy / Szkolenia

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu organizuje kursy i szkolenia dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych. Informujemy, że istnieje możliwość organizowania szkoleń zamawianych przez firmy i Agencje. Przy grupie 15 osób cena każdego kursu to 120 zł. Tematyka najbliższych szkoleń (STYCZEŃ, LUTY 2016r.):

HIGIENA I PIELĘGNOWANIE OSÓB CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH – 30.01.2016r
KARMIENIE OSÓB CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH- 05.03.2016r
PROFILAKTYKA ODLEŻYN I ASYSTOWANIE W PROCESIE LECZENIA ODLEŻYN – 12.03.2016r
OPIEKA NAD PACJENTEM Z WYŁONIONĄ STOMIĄ JELITOWĄ – 09.04.2016r
POMIAR POZIOMU GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ ZA POMOCĄ GLUKOMETRU – 06.02.2016r
UDZIAŁ OPIELUNA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ -06.02.2016r
UDZIAŁ OPIELUNA W OPIECE NAD PACJENTEM PRZYJMUJĄCYM LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE- 20.02.2016r
UDZIAŁ OPIELUNA W OPIECE NAD PACJENTEM Z TRUDNO GIJĄCĄ SIĘ RANĄ (bandażowanie i zakładanie opatrunków)- 13.02.2016r
PIERWSZA POMOC – 16.04.2016r
PRZYGOTOWANIE INHALACJI I ZASADY PODAWANIA LEKÓW DROGĄ WZIEWNĄ- 23.04.2016r

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i udziału w szkoleniach.

Karta zgłoszenia na kurs

1. Higiena osób starszych i niesamodzielnych
2. Karmienie osób starszych i niesamodzielnych
3. Odleżyny
4. Opieka nad pacjentem ze stomią
5. Pomiar poziomu glukozy
6. Ramowy program kursu … cukrzyca
7. Ramowy program kursu iniekcje podskórne
8. Ramowy program kursu rany , desmurgia