Informacje podstawowe

nwsm-big

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna powstała w 2006 roku na bazie Zespołu Szkół Policealnych, założonych w 1991, w których realizowano kierunki: kosmetyczny, charakteryzacji i wizażu, masażu, fizjoterapii i ratownictwa medycznego. Na podstawie Decyzji DSW-3-4003-280/05 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2006r. Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 337 i od 01 października 2006r. prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia. W kolejnych latach rozszerzano ofertę o nowe kierunki studiów pierwszego stopnia. Chronologicznie powstawały: Kosmetologia w 2006 roku, Ratownictwo medyczne w 2008 roku, Dietetyka i Pielęgniarstwo w 2011 roku oraz Elektroradiologia w 2013 roku. Uczelnia posiada własną bazę dydaktyczną, sale wykładowe, pracownie, gabinety i laboratorium wyposażone w nowoczesną aparaturę i pomoce naukowe oraz bibliotekę. Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 Uczelnia posiada kartę Erasmus (Extender Erasmus University Charter) umożliwiającą międzynarodową wymianę nauczycieli akademickich i studentów. Od roku akademickiego 2013/2014 do 2019/2020 zarówno studenci jaki i nauczyciele wyjeżdżali na Maltę, do Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Holandii i Niemiec. Uczelnia współpracuje z Interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Interesariusze zewnętrzni są praktykami i specjalistami wywodzącymi się ze środowiska biznesowego branży kosmetycznej, dietetycznej, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, elektroradiologii i podologii. Interesariusze wewnętrzni to władze Uczelni, nauczyciele akademiccy powoływani spośród wykładowców oraz studenci NWSM.

Nasza uczelnia…

Uczelnia mieści się we Wrocławiu, w nowo odrestaurowanej secesyjnej kamienicy w centrum miasta. Posiadamy własną bazę dydaktyczną, multimedialne sale wykładowe, pracownie i laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt.

Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 337.

Studia  realizowane są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego warto u nas studiować?

 

 • Posiadamy znakomitą kadrę dydaktyczną, którą stanowią nauczyciele akademiccy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
 • Wdrożyliśmy międzynarodowy system punktacji ECTS.
 • Studentom proponujemy pomoc materialną, umożliwiającą w części pokrycie kosztów studiów.
 • Prowadzimy międzynarodową wymianę studentów w ramach programu ERASMUS.

Władze uczelni

 

 • Założycielem Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej jest Andrzej Żywirski
 • Kanclerzem Uczelni jest lek. med. Bartosz Żywirski
 • Uczelnią kieruje Rektor – prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll
 • Wydziałem Profilaktyki i Zdrowia kieruje Dziekan – dr n.hum. Grażyna Szymańska-Pomorska
 • Prodziekanem ds. dydaktyki jest mgr Wanda Hawryłkiewicz
 • Koordynatorem ds. praktyk na kierunku Dietetyka, Ratownictwo Medyczne, Elektroradiologia i Kosmetologia jest mgr Aneta Gałka
 • Prodziekanem ds. studentów jest mgr Ewa Garasińska-Pryciak
 • Kierownikiem ds. praktyk na kierunku Pielęgniarstwo jest mgr Jadwiga Ardelli- Książek

 

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy trzech największych wrocławskich Uczelni: Akademii Medycznej, Uniwersytetu i Politechniki.