Informacje podstawowe

nwsm-big

Placówka powstała na bazie kilku Szkół Policealnych, założonych w 1991, w których realizowano kierunki: kosmetyczny, charakteryzacji i wizażu, masażu, fizjoterapii i ratownictwa medycznego.

Nasza uczelnia…

 

Uczelnia mieści się we Wrocławiu, w nowo odrestaurowanej secesyjnej kamienicy w centrum miasta. Posiadamy własną bazę dydaktyczną, multimedialne sale wykładowe, pracownie i laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt.

Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 337.

Studia  realizowane są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego warto u nas studiować?

 

 • Posiadamy znakomitą kadrę dydaktyczną, którą stanowią nauczyciele akademiccy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
 • Wdrożyliśmy międzynarodowy system punktacji ECTS.
 • Studentom proponujemy pomoc materialną, umożliwiającą w części pokrycie kosztów studiów.
 • Prowadzimy międzynarodową wymianę studentów w ramach programu ERASMUS.

Władze uczelni

 

 • Założycielem Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej jest Andrzej Żywirski
 • Kanclerzem Uczelni jest lek. med. Bartosz Żywirski
 • Uczelnią kieruje Rektor – prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll
 • Wydziałem Profilaktyki i Zdrowia kieruje Dziekan – dr n.hum. Grażyna Szymańska-Pomorska
 • Prodziekanem ds. dydaktyki jest mgr Wanda Hawryłkiewicz
 • Prodziekanem ds. praktyk na kierunku Dietetyka i Kosmetologia jest mgr Jolanta Puła
 • Prodziekanem ds. studentów jest mgr Ewa Garasińska-Pryciak
 • Kierownikiem ds. praktyk na kierunku Ratownictwo Medyczne jest mgr Jadwiga Ardelli- Książek
 • Kierownikiem ds. praktyk na kierunku Pielęgniarstwo jest mgr Jadwiga Ardelli- Książek

 

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy trzech największych wrocławskich Uczelni: Akademii Medycznej, Uniwersytetu i Politechniki.