Publikacje

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
prof. dr hab. Aleksander Koll
e-mail: naczelny@kosmetologiaestetyczna.com

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
e-mail: katarzynaw@kosmetologiaestetyczna.com

Redaktor prowadzący/ Managing Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
e-mail: jacekl@kosmetologiaestetyczna.com

Zastępca Redaktora Prowadzącego/ Sekretarz redakcji / Editor/ Editorial Secretary
mgr Anna Górska
e-mail: annag@kosmetologiaestetyczna.com

Redaktor reklamy / Advertisement Editor
mgr inż. Tomasz Lewandowski
e-mail: tomaszl@kosmetologiaestetyczna.com

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL

 • dr n. o kult. fi z. Joanna Anwajler, AWF we Wrocławiu
 • dr n. o kult. fi z. Katarzyna Barczyk-Pawelec, AWF we Wrocławiu
 • dr hab. n. med. Iwona Bojar, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Budzisz, UM w Łodzi
 • dr hab. n. przyr. Gabriela Bugla-Płoskońska, UWr
 • prof. dr hab. Gerhard Buchbauer, Universität Wien
 • dr hab. prof. nadzw. Maria Cisło, UM we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz, UWr
 • mgr Ewa Garasińska, NWSM we Wrocławiu
 • mgr Wanda Hawryłkiewicz, NWSM we Wrocławiu
 • dr Andrzej Kępa, Centrum Urody Justyna w Świdnicy
 • prof. dr hab. Grażyna Kłobus, UWr
 • prof. dr hab. Aleksander Koll, NWSM we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Janina Legendziewicz, UWr
 • prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc, Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 • prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora, CTL w Warszawie
 • mgr Joanna Szulgenia-Próchniak, NWSM we Wrocławiu
 • dr n. tech. Ewa Przysiężna, NWSM we Wrocławiu
 • dr n. biol. Henryk Różański, PWSZ w Krośnie
 • prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, UAM w Poznaniu
 • mgr Lech Wasilewski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
 • dr n. med. Jolanta Węgłowska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Wińska, UP we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Peter Wolschann, Universität Wien

PATRONAT / PATRONATE
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą we Wrocławiu
Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław

WYDAWCA / EDITOR

INDYGO Zahir Media
ul. Kamienna 105, lok. 9, 50-547 Wrocław
tel. + 48 71 796 41 59
e-mail: indygo@zahir.pl,

www.kosmetologiaestetyczna.com, www.zahir.pl

PRENUMERATA / SUBSCRITION
e-mail: prenumerata@zahir.pl
Cena rocznej prenumeraty – 58 zł (studenci 50 zł)

 ZAMÓW PRENUMERATĘ
e-mail: prenumerata@zahir.pl
tel./ fax. +48 71 796 41 59
Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” jest kwartalnikiem poświęconym doświadczeniom w dziedzinach biologii, dietetyki, medycyny i techniki, które zostały wykorzystane w kosmetologii. Na jego łamach publikowane są oryginalne prace naukowe, techniczne lub opisujące nowe instrumenty i badania:

§ prace przeglądowe,
§ prace kliniczne z dziedziny kosmetologii, medycyny i biologii,
§ przegląd prasy zagranicznej, recenzje książek, relacje z targów,
§ materiały sponsorowane (reklamy i artykuły).