Zapytanie ofertowe 3/2022

Wybór wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania w celu zmniejszenia barier architektonicznych.

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu informuje, że w dniu 13.07 2022r. w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117875/ opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do stanu gotowego do użytkowania w celu zmniejszenia barier architektonicznych i poprzez likwidację ograniczeń i zwiększenie dostępności w budynkach i ich otoczeniu w ramach projektu „Uczelnia bez barier”, POWR.03.05.00-00-A012/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.