Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

W dniu 1 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2011/2012 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz absolwentów i nowoprzyjętych studentów.
Uroczystość rozpoczął Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll.


Fot.1 Rektor uczelni prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll rozpoczął uroczystość inauguracyjną rok akademicki 2011/2012.

Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych wydarzeń z przeszłości Szkoły, bieżących spraw oraz przedstawił plany na przyszłość. W sprawozdaniu Prezydent wspominał o jubileuszu 20-lecia powstania pierwszej szkoły – Policealne Studium Zawodowe Kosmetyczne nr 1 , od której rozpoczął swoją działalność oświatową, aż po dzień dzisiejszy kiedy to został uruchomiony nowy kierunek studiów licencjackich Dietetyka. A w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kierunku Pielęgniarstwo oraz roczne studia podyplomowe.


Fot.2 Prezydent uczelni inż. Andrzej Żywirski podczas wystąpienia, obok siedzą od lewej: Dziekan Uczelni mgr Krystyna Ligęza, Rektor NWSM prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll, Kanclerz uczelni lek. med. Bartosz Żywirski.

Interesujący wykład inauguracyjny na temat „Choroby cywilizacyjne we współczesnym świecie” wygłosiła prof. dr hab. nauk med. Anna Skoczyńska.


Fot.3 Prof. dr hab. nauk med. Anna Skoczyńska podczas wykładu inauguracyjnego.

Następnie odbyła się immatrykulacja przedstawicielom nowoprzyjętych studentów i wręczenie dyplomów absolwentom Kosmetologii oraz pierwszym absolwentom Ratownictwa medycznego.

Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.