Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

W dniu 6 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2012/2013 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz  absolwentów i nowo przyjętych  studentów.

Uroczystość rozpoczął Jego Magnificencja Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll.

Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych wydarzeń z przeszłości Szkoły,  bieżących spraw oraz przedstawił plany na przyszłość.

Interesujący wykład inauguracyjny na temat „Aktyna – białko wielofunkcyjne – zmiany w stanach patologicznych – odpowiedź na leki znane i nowo projektowane” wygłosiła prof. dr hab. Maria Malicka – Błaszkiewicz, Dziekan Wydziału Profilaktyki i Zdrowia.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Kosmetologii i Ratownictwa medycznego oraz  immatrykulacja przedstawicielom nowoprzyjętych studentów.

Na zakończenie  wystąpiły asolwentki, które podziękowały nauczycielom i wszystkim pracownikom NWSM za wysiłek włożony w ich wykształcenie.

Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

    nos habebit humus,

    nos habebit humus.

   Fot. 1 Nauczyciele NWSM oraz goście                               

 Fot.2 Przywitanie Rektora Uczelni prof. dr hab. Aleksandra Kolla

 Fot.3 Immatrykulacja