Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

W dniu 14 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2013/2014 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz absolwentów i nowo przyjętych studentów.

Uroczystość rozpoczął Jego Magnificencja Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll.

Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych wydarzeń z przeszłości Szkoły, bieżących spraw oraz przedstawił plany na przyszłość.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Kosmetologii i Ratownictwa medycznego oraz immatrykulacja przedstawicielom nowoprzyjętych studentów.

Na zakończenie wystąpiły asolwentki, które podziękowały nauczycielom i wszystkim pracownikom NWSM za wysiłek włożony w ich wykształcenie.

Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus,

nos habebit humus.