Hydrozagadka

Dnia 17 maja przy ul. Osobowickiej 70 odbyły się manewry pod nazwą „Hydrozagadka”, w których udział wzięli studenci ratownictwa medycznego wrocławskich uczelni, a Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna, wraz z Oddziałem Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu, była ich organizatorem.
Mimo bardzo niesprzyjającej aury udało się przeprowadzić prawie połowę z zaplanowanych symulacji. Tematyka ćwiczeń obejmowała postępowanie z poszkodowanym urazowym (m.in. potrącenie rowerzysty, upadek z drzewa, przygniecenie przez słup elektryczny) oraz resuscytację krążeniowo-oddechową na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u poszkodowanego po epizodzie tonięcia. Studenci biorący udział w manewrach mogli zapoznać się także z działaniem szyny wyciągowej, materaca próżniowego oraz SKEDa.
W ćwiczeniach udział wzięli studenci I oraz III roku ratownictwa medycznego naszej Uczelni.
Serdecznie dziękujemy dr n.med. Jackowi Kleszczyńskiemu, dr n. med Marcinowi Zawadzkiemu oraz mgr Łukaszowi Iskrzyckiemu, prezesowi Oddziału RWR we Wrocławiu za wysiłek włożony w zorganizowanie manewrów.
Dziękujemy także wszystkim studentom, którzy pomimo bardzo niekorzystnej aury tak licznie stawili się na zaplanowane ćwiczenia!