Ćwiczenia policji, SOK, PSP i Pogotowia Ratunkowego

Dnia 18 grudnia 2014 roku w godzinach nocnych zostały przeprowadzone ćwiczenia policji, SOK, PSP i Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Symulacja została przeprowadzona na podziemnym parkingu Dworca Głównego we Wrocławiu. W jej trakcie, m.in. odbijano zakładników z rąk zamachowca uzbrojonego w bombę.
Studenci ratownictwa medycznego NWSM odgrywali szczególną rolę – byliśmy pozorantami. Wśród nas były osoby z depresją ośrodka oddechowego, wytrzewieniem, złamaniami otwartymi, urazami twarzoczaszki, urazami narządu słuchu oraz głęboko nieprzytomni.

Nie zabrakło również poszkodowanego w szoku, który szczególnie utrudniał akcję ratowniczą, biegając bezładnie i zaczepiając przedstawicieli poszczególnych służb. Dodatkowo ratownicy medyczni we współpracy z policją i strażakami musieli zmierzyć się z bezpiecznym wyciągnięciem poszkodowanych spod samochodu oraz odpowiednim zaopatrzeniem ran.

Akcja odbicia zakładników oczywiście zakończyła się sukcesem, choć był potrzebny policyjny negocjator. Ratownicy medyczni musieli również rozmawiać z obcokrajowcem, który był ranny i w panice szukał swojego przyjaciela. Rannych wynoszono na noszach, na parking przy poczcie. Niektórzy docierali w miejsce postoju karetek o własnych siłach.
Takie ćwiczenia to nie tylko dobra zabawa, ale również spojrzenie na całą sytuację z dystansem – perspektywa postawienia się w roli ofiary. Można również przyjrzeć się profesjonalnej akcji ratunkowej od wewnątrz, co jest bardzo dobrym ćwiczeniem i formą podnoszenia własnej świadomości niesienia pierwszej pomocy. Organizatorem manewrów ze strony Pogotowia ratunkowego we Wrocławiu był mgr Tadeusz Szumiński, natomiast ze strony NWSM dr n. med. Jacek Kleszczyński.