Ćwiczenia VIP 2015

Studenci drugiego i trzeciego roku Ratownictwa Medycznego wzięli udział w ćwiczeniach „VIP 2015”, które odbyły się dnia 27.05.2015 r. o godzinie 9:00 na wrocławskim Rynku. Podczas ćwiczeń sprawdzano procedury związane z zabezpieczeniem zgromadzenia publicznego, współdziałania rożnych służb oraz przepływ informacji między nimi, a także postępowania podczas ataku terrorystycznego z uwzględnieniem segregacji medycznej i ewakuacji poszkodowanych.

W ćwiczeniach oprócz bardzo licznej grupy pozorantów brały udział jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, Straży Miejskiej Wrocławia
oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Po ćwiczeniach, służby biorące w nich udział, zaprezentowały na rynku sprzęt, który był wykorzystany podczas przeprowadzanych działań.

Organizatorem manewrów był mgr Tadeusz Szumiński z wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego, a koordynatorem z ramienia NWSM dr n. med. Jacek Kleszczyński.