II Konferencja Naukowa „Systemy ratownicze”

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 roku odbyła się II Konferencja Naukowa „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Współorganizatorem konferencji był Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych i Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu. Przy okazji tego wydarzenia wydana została monografia, w której powstaniu swój udział mieli pracownicy oraz studenci NWSM.

W pierwszym dniu odbyły się panele wykładowe (Medycyna pola walki, Medycyna ratunkowa, Psychologia akcji ratunkowej oraz Systemy ratownicze w Polsce). Znakomite wykłady wygłosili zaproszeni goście, m.in. Prof. Waldemar Machała, Dr Adam Domanasiewicz, Dr Andrzej Nabzdyk czy Mgr Tomasz Sanak. W przerwach między wykładami toczyła się ożywiona dyskusja dotycząca omawianych zagadnień. Atrakcją było losowanie nagród książkowych ufundowanych głównie przez PZWL.

Drugi dzień konferencji odbywał się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i obejmował warsztaty zorganizowane w trzynastu punktach szkoleniowych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz technikami wykorzystywanymi przez różne służby w ratownictwie cywilnym i wojskowym (m.in. ewakuacja z wody, w warunkach górskich, na polu walki, ratownictwo techniczne, akcja poszukiwawcza z wykorzystaniem psów ratowniczych).

Konferencja cieszyła się znacznym powodzeniem – udział w niej brało blisko 200 uczestników z całej Polski. W przygotowaniu konferencji udział mieli pracownicy NWSM, m.in. Prof. Alicja Kędzia, Dr Agnieszka Wlazło i Dr Jacek Kleszczyński. Także studenci naszej uczelni brali udział w tym wydarzeniu jako uczestnicy oraz organizatorzy.

Joanna Świątkiewicz
Jacek Kleszczyński

Konfrencja 2

Konferencja 6

Konferencja 7

Konferencja 5

Konferencja 4

PZWl- konkurs 6

Konferencja 3

Konferencja 1