Wizyta w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

17 lutego 2017 roku studenci trzeciego roku Ratownictwa medycznego NWSM odwiedzili Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Wizyta ta została zrealizowana w ramach przedmiotu ,,Medycyna pola walki”. W ciągu kilku godzin studenci mieli możliwość zwiedzenia Ośrodka Szkolenia KPP, Ośrodka Symulacji Medycznej, sali do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, trauma room oraz wystawy pojazdów wojskowej służby zdrowia. Instruktorzy centrum zaprezentowali także film, który przedstawiał historię centrum i jej wkład m.in. w przygotowanie żołnierzy do udziału w zagranicznych misjach wojskowych.

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego stosuje zaawansowane techniki nauczania, korzystając z fantomów, które prezentują szmery oddechowe, reakcję źrenic czy krwotoki tętnicze. Szczególnie interesująca dla studentów była wizyta w Ośrodku Symulacji Medycznej, gdzie kursanci ćwiczą udzielanie pomocy w warunkach naśladujących sytuacje z pola walki, działając m.in. w ciemnościach, wśród odgłosów lądujących śmigłowców i wystrzałów z broni oraz wybuchów.

Mamy nadzieję, że tegoroczna wizyta stanie się początkiem współpracy pomiędzy WCKMED i NWSM. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Komendantowi Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, płk lek. Zbigniewowi Aszkielańcowi za umożliwienie nam zwiedzenia Centrum, a instruktorom za zaangażowanie w prezentację osiągnięć ośrodka.

Jacek Kleszczyński