Pielęgniarstwo – studia stacjonarne dla osób pracujących

Uruchamiamy „Pielęgniarstwo – studia stacjonarne dla osób pracujących”

Liczba godzin kształcenia teoretycznego, zajęć z udziałem nauczycieli i studentów, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest zgodna z obowiązującymi standardami.
Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia planowane są w formie 10 zjazdów w ciągu semestru ( średnio, co 2 tygodnie) w weekendy oraz w ciągu tygodnia od godz. 15.00 do 21.00. W semestrze pierwszym dni wolne od zajęć – czwartek i piątek.
Minimalna liczebność grupy, niezbędna do uruchomienia tej formy zajęć – 15 osób.

POCZĄTEK REKRUTACJI: 08 MAJA 2017R.