Manewry studentów Ratownictwa Medycznego na Ślęży

W dniu 8 kwietnia 2017 r. na górze Ślęża odbyły się manewry studentów Ratownictwa Medycznego zorganizowane przez mgr Pawła Gawłowskiego z Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem spotkania było przećwiczenie oraz przetestowanie wiedzy studentów Ratownictwa medycznego w zakresie udzielenia pomocy w nagłych zagrożeniach zdrowotnych na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wydarzeniu brało udział siedem drużyn w zespołach liczących 5 lub 6 osób.

Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu reprezentowała grupa studentów II roku Ratownictwa medycznego. Organizator przygotował dla drużyn 5 zadań. Każdy zespół, wspinając się na szczyt góry, miał obowiązek zatrzymania się w miejscu zaplanowanych zadań, które były koordynowane i nadzorowane przez wyznaczonych do tej roli ratowników. Studenci zmierzyli się z takimi zdarzeniami jak między innymi: zatrzymanie krążenia u niemowlęcia, odma opłucnowa, zatrzymanie krążenia u dorosłego i upadek z wysokości.

Pragniemy serdecznie podziękować organizatorowi, mgr Pawłowi Gawłowskiemu, za umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniu, które przyczyniło się do sprawdzenia poziomu własnej wiedzy oraz
dr Jackowi Kleszczyńskiemu, który zachęcił nas do udziału w manewrach.