Wzrost wysokość wypłacanych stypendiów.

W związku z ustaleniem przez MNiSW dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów na rok 2019 Komisja stypendialna informuje, że od marca 2019 roku wzrosła wysokość wypłacanych stypendiów.