KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z epidemią koronawirusa, decyzją Rektora NWSM, zajęcia na Uczelni zostają zawieszone od dnia 11 marca 2020r do odwołania.
Tematyka i treści przewidziane do opanowania zostaną przekazane przez prowadzących drogą elektroniczną.

Rektor
Aleksander Koll