REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA !

CHWILOWO W CELU ZAREJESTROWANIA SWOJEJ KANDYDATURY NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓW
NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU NALEŻY:

– PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY dziekanat@nwsm.pl DANE: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘ
WYBRANEGO KIERUNKU, TRYB STUDIÓW (STACJONARNY/NIESTACJONARNY), NUMER PESEL
– WYKONAĆ PRZELEW OPŁATY REKRUTACYJNEJ W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ, BĘDĄCEJ GWARANCJĄ MIEJSCA.
NUMER KONTA DO WPŁAT: 79 1090 2398 0000 0001 0758 6874

PO WZNOWIENIU OBSŁUGI STUDENTÓW PRZEZ DZIEKANAT, NA STRONIE WWW ORAZ FB UCZELNI
ZOSTANIE ZAMIESZCZONA INFORMACJA O URUCHOMIENIU PROCEDURY DALSZEJ REKRUTACJI NA
STUDIA I MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO DOSTARCZENIA PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

– ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ I ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOMU
UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
– DOWÓD OSOBISTY
– 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
– OPŁATA WPISOWA 205,00 ZŁ (WPŁATA W DZIEKANACIE) OPŁATY (wpisowa i rekrutacyjna) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI