SZCZEPIENIA – COVID19 – ZAPISY

Uwaga,
Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin przyjmowania zgłoszeń osób uprawnionych do szczepienia w fazie 0, w związku z czym istnieje możliwość zapisania się na listę przez wszystkich pracowników (nie tylko nauczycieli) i studentów NWSM.

Dane potrzebne do zrealizowania szczenienia przekazują nam tylko pracownicy i studenci NWSM, którzy dotąd tego nie zrobili. Osoby zainteresowane zaszczepieniem, prosimy o przesyłanie danych do 12 stycznia 2021 na adres:

szczepienie@nwsm.pl

Dane osobowe przekazane naszej uczelni podczas wysyłki do placówki docelowej będą zaszyfrowane.

Niezbędne dane do szczepienia:

1. Imię i nazwisko
2. nr PESEL
3. nr telefonu kontaktowego
4. Informacja o „statusie wobec uczelni” (student, pracownik administracji, medyczny, niemedyczny)
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg następującego wzorca:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, w celu zgłoszenia do szczepienia przeciwko wirusowi COVID19”