SZCZEPIENIA Covid-19 Nauczyciele Akademiccy

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki,
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia

przyjmujemy zgłoszenia od NAUCZYCIELI AKADEMICKICH do 65 roku życia.

Dane potrzebne do zrealizowania szczenienia przekazują nam tylko NAUCZYCIELE AKADEMICCY NWSM w wieku do 65 r życia, którzy dotąd tego nie zrobili. Osoby zainteresowane zaszczepieniem, prosimy o przesyłanie danych do 17 lutego 2021 na adres:
szczepienie@nwsm.pl

Niezbędne dane do szczepienia:
1. Imię i nazwisko
2. nr PESEL
3. nr telefonu kontaktowego
4. Informacja o „statusie wobec uczelni” (NAUCZYCIEL AKADEMICKI)
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg następującego wzorca:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, w celu zgłoszenia do szczepienia przeciwko wirusowi COVID19”

Jednocześnie informujemy, że Nauczyciele Akademiccy mają możliwość indywidualnego zgłaszania się na szczepienie przez następujący formularz:
https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/