MEiN „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

W kwietniu 2021 r. NWSM i MEiN podpisały UMOWĘ „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych. Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 39000,00 zł

Za środki ze wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, oraz oprogramowanie, dzięki któremu możliwe będzie efektywniejsze prowadzenie zajęć na odległość.