Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2021-2022

Kontynujemy rekrutację na studia w roku akademickim 2021-2022. Należy zgłaszać się osobiście do pokoju nr 1, na parterze w budynku uczelni, w dniach:

Środa od godziny: 12.00 do 16.00

Piątek od godziny: 8.00 do 12.00

 

Dokumenty konieczne do procesu rekrutacji to:

1) Świadectwo Maturalne w oryginale i xero,

2) Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale i xero,

3) Dowód Osobisty lub Paszport do wglądu,

4) Dwa zdjęcia (wielkość jak do Dowodu Osobistego),

5) Na studia podyplomowe- Dyplom licencjata lub magistra,

6) Na studia pomostowe- Dyplom Pielęgniarki,

7) Opłata w gotówce- rekrutacyjna 85,00zł. plus opłata wpisowa 205zł. (razem 290zł.)