Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W okresie od 27 października 2021 do 12 listopada 2021 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla studentów III roku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Wszystkie informacje oraz załączniki znajdują się na stronie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/program-stypendialny-dla-studentow-iii-roku/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.dolnyslask.pl/a,123054,program-stypendialny-umwd.html

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0; podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Uczelnia nie pośredniczy w składaniu wniosków.