ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Rektora NWSM we Wrocławiu

Wszyscy studenci i pracownicy Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu zobowiązani są do noszenia masek na terenie uczelni i w jednostkach prowadzących dydaktykę kliniczną. Obowiązek ten nakłada ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Rektora Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r