WYSOKI poziom zaszczepienia w NWSM we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy o wysokim poziomie zaszczepienia wśród studentów i pracowników Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Statystyki dotyczące zaszczepienia przeciwko COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników polskich uczelni udostępnione zostały przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Ich przygotowanie było możliwe dzięki połączeniu trzech źródeł: systemu POL-on (MEiN), bazy szczepień (Ministerstwo Zdrowia) oraz systemu PESEL. Przetwarzane były jedynie dane liczbowe, a nie osobowe pracowników i studentów.

STUDENCI w pełni zaszczepieni
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu – 80,10%

PRACOWNICY w pełni zaszczepieni
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu – 94,30%