Rekrutacja – rok akademicki 2022/2023

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 69, ogłasza rekrutację na rok akademicki 2022-2023 na niżej wymienione kierunki:

STUDIA LICENCJACKIE
1. Pielęgniarstwo tryb stacjonarny w systemie weekendowym 3,5-letnie.
2. Pielęgniarstwo Pomostowe tryb niestacjonarny.
3. Ratownictwo Medyczne tryb niestacjonarny
4. Elektroradiologia tryb niestacjonarny
5. Dietetyka tryb stacjonarny i niestacjonarny
6. Kosmetologia tryb stacjonarny i niestacjonarny
7. Kosmetologia I-stopnia uzupełniająca tryb niestacjonarny 1,5 roku. Rekrutacja prowadzona od 15-03-2022r. do 19-09-2022 r.

STUDIA PODYPLOMOWE
1. Kosmetologia stosowana tryb niestacjonarny 1 rok.
2. Podologia tryb niestacjonarny 1 rok
3. Dietetyka w zdrowiu i chorobie 1 rok

Rekrutacja odbywa się osobiście w Dziekanacie (IIp p.205) w okresie od 15.03. 2022r. do 29.09.2022r. lub wyczerpania limitu miejsc.
W dniach od 15.03.2022 do 29.07.2022 zapraszamy we wtorki i środy od godziny 10- 15, natomiast w dniach od 01.08.2022 do 30.09.2022r. od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 15.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Świadectwo Dojrzałości ( oryginał i ksero).
2. Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej ( oryginał i ksero).
3. Dwa zdjęcia – format jak do Dowodu Osobistego.
4. Opłata rekrutacyjna i wpisowa ( w gotówce) 290 zł.
5. Dyplom licencjata ( Studia Podyplomowe).
6. Dyplom Pielęgniarki ( Studia Pomostowe).
7. Dokument potwierdzający posiadanie 5 letniego stażu pracy
( Kosmetologia Pierwszego Stopnia Uzupełniająca).
8. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu Technika Usług Kosmetycznych (studia uzupełniające-kosmetologia)
9. Posiadać Dowód Osobisty lub Paszport.

Kandydaci na Studenta z innych państw przedkładają:
a) Świadectwo ukończenia Szkoły Średniej w oryginale wraz z tłumaczeniem przez Tłumacza Przysięgłego.
b. Świadectwo Dojrzałości w oryginale wraz z tłumaczeniem przez Tłumacza Przysięgłego.
b) Apostille w oryginale wraz z  tłumaczeniem przez Tłumacza Przysięgłego.
c) Zaświadczenie o ukończeniu kursu z języka polskiego poziom B1 lub B2.
d) Polisa lub inne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące na obszarze Polski.