„Stypendia solidarnościowe” Rady Miejskiej Wrocławia

Szanowni Państwo,
Na wniosek Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Rada Miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu nowego rodzaju stypendium.

Jest to propozycja dla osób z krajów, w których demokracja jest zagrożona lub toczy się w nich wojna.
Obecnie  dotyczy to przede wszystkim Ukrainy. Nabór wniosków o stypendium: „Stypendia solidarnościowe dla studentów i doktorantów (polskich i
cudzoziemców) wyróżniających się działaniami na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie”, rozpocznie się 25 kwietnia 2022r. i potrwa do 24 maja
2022r. włącznie.

O stypendium ubiegać się może student, który:
– ukończył I rok studiów I stopnia, kontynuuje studia na I lub II roku studiów II stopnia lub ukończył I rok studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu,

Kryteria ubiegania się o stypendium
Kryteriami koniecznymi do ubiegania się o stypendium przez studentów są:
– przedstawienie rekomendacji kandydata dotyczącej jego aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzonej nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku, sformułowanej przez przedstawiciela macierzystej uczelni kandydata;
– udokumentowanie osiągnięć naukowych lub aktywności akademickiej (np.: zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr, lub rekomendacje potwierdzające aktywność akademicką
kandydata.
– zaświadczenie o statusie studenta
– list motywacyjny (max. 1800 znaków)

Wnioski należy składać:
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami kandydaci powinni składać w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Rynek 13 we Wrocławiu. 
Komunikat o rozpoczęciu naboru i terminie składania wniosków w ramach programu stypendialnego publikowany będzie każdorazowo na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego
(www.wca.wroc.pl).

Wniosek o przyznanie stypendium
Regulami „Stypendium Solidarnościowego”
Uchwała „stypendia solidarnosciowe”