Komunikat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Szanowni Państwo,
informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabory w
następujących programach: Polskie Powroty NAWA oraz Promocja języka polskiego.
Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim
naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach
badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań
w optymalnych warunkach.
Termin składania wniosków: 25 lipca 2022 roku.

Więcej informacji:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

Celem Programu Promocja języka polskiego jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.
Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji:
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego/ogloszenie