Miejskie Stypendium Solidarnościowe

Władze Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej składają serdeczne gratulacje 5 studentom NWSM, którym przyznane zostało Miejskie Stypendium Solidarnościowe dla studentów i doktorantów którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie.