Stypendia dla medyków – nabór uzupełniający

Zarząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych. Nabór trwa do 18 listopada.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl w zakładce załatw sprawę à Zdrowie i polityka społeczna à stypendia dla medyków

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunkach-medycznych-z-wylaczeniem-kierunku-lekarskiego-w-roku-akademickim-20222023—nabor-uzupelniajacy.html